You are here: Home Dịch vụ Unlock Huawei - Tiếng Việt Huawei - Remove Huawei ID - Remove Google Account Huawei - Repair - Unbrick All Huawei SmartPhone...

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh


Notice: Undefined variable: relatedArticlesCount in /home/vungocmo/public_html/plugins/content/tags.php on line 149

Unlock Huawei - Tiếng Việt Huawei - Remove Huawei ID - Remove Google Account Huawei - Repair - Unbrick All Huawei SmartPhone...

Email In PDF.

Huawei

 

  Trung tâm giải mã điện thoại Vũ Ngọc - Mobile nhận giải mã - Unlock Sim Huawei - Unlock Huawei ID Account , Unlock Google Account (FRP Lock), Khóa hình vẽ, Khóa mật khẩu, Root Huawei, Tiếng Việt & Thêm Chplay Huawei - Sửa lỗi, nâng cấp phần mềm - Repair boot - Unbrick (QHSUSB_BULK, HS-USB Qdloader 9008..) All Huawei SmartPhone .. xách tay China - Trung Quốc, Taiwan - Đài Loan...


Danh sách Support Huawei Phone :

Huawei Ascend G7 Plius RIO-AL00
Huawei Ascend G7 Plius RIO-L01
Huawei Ascend G7 Plius RIO-TL00
Huawei Ascend G7 Plius RIO-CL00
Huawei Ascend G7 Plius RIO-UL00
Huawei Ascend G740 G740-L00
Huawei Ascend G8 RIO-L01
Huawei Ascend G8 RIO-L02
Huawei Ascend G8 RIO-L03
Huawei Ascend G8 RIO-TL00
Huawei Ascend Y538 Y538-A1
Huawei Ascend Y560 Y560-CL00
Huawei Ascend Y560 Y560-L01
Huawei Ascend Y560 Y560-L02
Huawei Ascend Y560 Y560-L03
Huawei Ascend Y560 Y560-L23
Huawei Ascend Y560 Y560-U02
Huawei Ascend Y560 Y560-U03
Huawei Ascend Y560 Y560-U23
Huawei Ascend Y6 SCC-U21
Huawei Ascend Y6 SCL-AL00
Huawei Ascend Y6 SCL-CL00
Huawei Ascend Y6 SCL-L01
Huawei Ascend Y6 SCL-L02
Huawei Ascend Y6 SCL-L03
Huawei Ascend Y6 SCL-L04
Huawei Ascend Y6 SCL-L21
Huawei Ascend Y6 SCL-L32
Huawei Ascend Y6 SCL-TL00
Huawei Ascend Y6 SCL-TL00H
Huawei Ascend Y6 SCL-TL10
Huawei Ascend Y6 SCL-TL10H
Huawei Ascend Y6 SCL-U03
Huawei Ascend Y6 SCL-U21
Huawei Ascend Y6 SCL-U23
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-AL00
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-CL10
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-L01
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-L02
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-TL00
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-U02
Huawei ECO LUA-L03
Huawei ECO LUA-L13
Huawei ECO LUA-L23
Huawei G Power TIT-U02
Huawei G9 VNS-DL00
Huawei G9 VNS-TL00
Huawei G9 Lite VNS-AL00
Huawei GR3 TAG-L01
Huawei GR3 TAG-L03
Huawei GR3 TAG-L13
Huawei GR3 TAG-L21
Huawei GR3 TAG-L22
Huawei GR3 TAG-L23
Huawei GR3 TAG-L32
Huawei GR5 KII-L21
Huawei GR5 KII-L22
Huawei GR5 KII-L23
Huawei Holly2 plus TIT-AL00
Huawei Holly2 plus TIT-CL10
Huawei Honor 4A SCL-AL00
Huawei Honor 4A SCL-CL00
Huawei Honor 4A SCL-L01
Huawei Honor 4A SCL-L02
Huawei Honor 4A SCL-L03
Huawei Honor 4A SCL-L04
Huawei Honor 4A SCL-L21
Huawei Honor 4A SCL-L32
Huawei Honor 4A SCL-TL00
Huawei Honor 4A SCL-TL00H
Huawei Honor 4A SCL-TL10
Huawei Honor 4A SCL-TL10H
Huawei Honor 4A SCL-U03
Huawei Honor 4A SCL-U21
Huawei Honor 4A SCL-U23
Huawei Honor 4A SCL-U31
Huawei Honor 4C Pro TIT-L01
Huawei Honor 4C Pro TIT-TL00
Huawei Honor 5A CAM-L03
Huawei Honor 5A CAM-L03E
Huawei Honor 5A CAM-L21
Huawei Honor 5A CAM-L22
Huawei Honor 5A CAM-L23
Huawei Honor 5A CAM-L32
Huawei Honor 5A CAM-L53
Huawei Honor 5A CAM-TL00
Huawei Honor 5A CAM-TL00E
Huawei Honor 5A CAM-TL00H
Huawei Honor 5A CAM-U22
Huawei Honor 5A CAM-UL00
Huawei Honor 5A CAM-UL00E
Huawei Honor 5C NEM-AL00
Huawei Honor 5C NEM-AL10
Huawei Honor 5C NEM-L21
Huawei Honor 5C NEM-L22
Huawei Honor 5C NEM-L51
Huawei Honor 5C NEM-TL00
Huawei Honor 5C NEM-TL00H
Huawei Honor 5C NEM-UL10
Huawei Honor 5X KIW-AL10
Huawei Honor 5X KIW-AL10G
Huawei Honor 5X KIW-AL20
Huawei Honor 5X KIW-CL00
Huawei Honor 5X KIW-L21
Huawei Honor 5X KIW-L22
Huawei Honor 5X KIW-L23
Huawei Honor 5X KIW-L24
Huawei Honor 5X KIW-TL00
Huawei Honor 5X KIW-TL00H
Huawei Honor 5X KIW-UL00
Huawei Honor 7 PLK-AL10
Huawei Honor 7 PLK-C00
Huawei Honor 7 PLK-L01
Huawei Honor 7 PLK-L11
Huawei Honor 7 PLK-L21
Huawei Honor 7 PLK-TL00
Huawei Honor 7 PLK-TL01H
Huawei Honor 7 PLK-TL11H
Huawei Honor 7 PLK-UL00
Huawei Honor 7 PLK-UL00IN
Huawei Honor 7 PLK-UL10
Huawei Honor 7 Lite NEM-L21
Huawei Honor 7i ATH-AL00
Huawei Honor 7i ATH-CL00
Huawei Honor 7i ATH-TL00
Huawei Honor 7i ATH-TL00H
Huawei Honor 7i ATH-UL00
Huawei Honor 7i ATH-UL01
Huawei Honor 7i ATH-UL06
Huawei Honor 7i ATH-UL11
Huawei Honor 7i ATH-UL16
Huawei Honor 8 FRD-AL00
Huawei Honor 8 FRD-AL00A
Huawei Honor 8 FRD-AL10
Huawei Honor 8 FRD-DL00
Huawei Honor 8 FRD-L02
Huawei Honor 8 FRD-L04
Huawei Honor 8 FRD-L09
Huawei Honor 8 FRD-L19
Huawei Honor 8 FRD-TL00
Huawei Honor V8 KNT-CL00
Huawei Honor V8 Premium Edition KNT-AL20
Huawei Honor V8 Standard Edition KNT-AL10
Huawei Honor V8 Standard Edition KNT-L09
Huawei Honor V8 Standard Edition KNT-TL10
Huawei Honor V8 Standard Edition KNT-UL10
Huawei Huawei Honor Note 8 Premium Edition EDI-AL10
Huawei Huawei Honor Note 8 Standard Edition EDI-DL00
Huawei MATE 8 NXT-AL10A
Huawei MATE 8 NXT-AL10B
Huawei MATE 8 NXT-AL10C
Huawei MATE 8 NXT-CL00A
Huawei MATE 8 NXT-CL00B
Huawei MATE 8 NXT-DL00A
Huawei MATE 8 NXT-DL00B
Huawei MATE 8 NXT-L09A
Huawei MATE 8 NXT-L09B
Huawei MATE 8 NXT-L29A
Huawei MATE 8 NXT-L29B
Huawei MATE 8 NXT-TL00A
Huawei MATE 8 NXT-TL00B
Huawei MATE S CRR-CL00
Huawei MATE S CRR-CL20
Huawei MATE S CRR-L09
Huawei MATE S CRR-TL00
Huawei MATE S CRR-UL00
Huawei MATE S CRR-UL20
Huawei MediaPad M2 M2-801L
Huawei MediaPad M2 M2-801w
Huawei MediaPad M2 M2-802L
Huawei MediaPad M2 M2-803L
Huawei MediaPad M2 7.0 PLE-701L
Huawei MediaPad M2 7.0 PLE-703L
Huawei MediaPad M2 7.0 PLE-703LT
Huawei MediaPad X2 GEM-701L
Huawei MediaPad X2 GEM-702L
Huawei MediaPad X2 GEM-703L
Huawei MediaPad X2 GEM-703LT
Huawei ORANGE DIVE 70 SCL-L01
Huawei P8 GRA-CL00
Huawei P8 GRA-CL10
Huawei P8 GRA-L03
Huawei P8 GRA-L09
Huawei P8 GRA-L13
Huawei P8 GRA-TL00
Huawei P8 GRA-TL10
Huawei P8 GRA-UL00
Huawei P8 GRA-UL10
Huawei P8lite ALE-CL00
Huawei P8lite ALE-L01
Huawei P8lite ALE-L02
Huawei P8lite ALE-L03
Huawei P8lite ALE-L04
Huawei P8lite ALE-L21
Huawei P8lite ALE-L22
Huawei P8lite ALE-L23
Huawei P8lite ALE-L32
Huawei P8lite ALE-L34
Huawei P8lite ALE-L52
Huawei P8lite ALE-L53
Huawei P8lite ALE-L62
Huawei P8lite ALE-TL00
Huawei P8lite ALE-UL00
Huawei P8lite Smart TAG-L01
Huawei P8max DAV-701L
Huawei P8max DAV-702L
Huawei P8max DAV-703L
Huawei P8max DAV-713L
Huawei P9 EVA-AL00
Huawei P9 EVA-AL10
Huawei P9 EVA-CL00
Huawei P9 EVA-DL00
Huawei P9 EVA-L09
Huawei P9 EVA-L09J
Huawei P9 EVA-L19
Huawei P9 EVA-L29
Huawei P9 EVA-TL00
Huawei P9 Lite VNS-L01
Huawei P9 Lite VNS-L02
Huawei P9 Lite VNS-L03
Huawei P9 Lite VNS-L11
Huawei P9 Lite VNS-L21
Huawei P9 Lite VNS-L22
Huawei P9 Lite VNS-L31
Huawei P9 Lite VNS-L53
Huawei P9 Lite VNS-TL00
Huawei Y3II LUA-L01
Huawei Y3II LUA-L02
Huawei Y3II LUA-L21
Huawei Y3II LUA-U02
Huawei Y3II LUA-U03
Huawei Y3II LUA-U22
Huawei Y3II LUA-U23
Huawei Y5II CUN-L01
Huawei Y5II CUN-L02
Huawei Y5II CUN-L03
Huawei Y5II CUN-L21
Huawei Y5II CUN-L22
Huawei Y5II CUN-L23
Huawei Y5II CUN-L33
Huawei Y5II CUN-U29
Huawei Y6 Elite LYO-L01
Huawei Y6 Elite LYO-L02
Huawei Y6 Elite LYO-L03
Huawei Y6II CAM-L03
Huawei Y6II CAM-L03E
Huawei Y6II CAM-L21
Huawei Y6II CAM-L22
Huawei Y6II CAM-L23
Huawei Y6II CAM-L32
Huawei Y6II CAM-L53
Huawei Y6II compact LYO-L01
Huawei Y6II compact LYO-L02
Huawei Y6II compact LYO-L03

 • Huawei G9 Plus MLA-TL00, MLA-TL10, MLA-UL00
 • Huawei Maimang 5 MLA-AL00, MLA-AL10, MLA-CL00
 • Huawei Mate 9 MHA-AL10A, MHA-AL10C, MHA-AL10B, MHA-L09B, MHA-L29B, MHA-L2AB, MHA-TL00A
 • Huawei Mate 9 Pro LON-AL00A, LON-AL00B, LON-AL00C, LON-AL00D, LON-CL00B, LON-L09A, LON-L09B, LON-L29A,LON-L29B,LON-L29C,LON-L29D, LON-TL10B
 • Huawei Nova CAN-AL00,CAN-AL10,CAN-L1,CAN-L2,CAN-L3,CAN-L11,CAN-L12,CAN-L13,CAN-TL10,CAN-TL20,CAZ-AL00
 • Huawei Nova Plus MLA-L1,MLA-L2,MLA-L3,MLA-L11,MLA-L12,MLA-L13

 

 • Giải mã - mở mạng - Tiếng Việt All Huawei - Địa chỉ duy nhất tại Bắc Ninh

  Ngoài ra Vũ ngọc - Mobile còn nhận unlock tất cả các loại điện thoại trên thế giới khác : SONY , Nokia lumia, Microsoft Lumia, LG, HTC, iPhone, Pantech SKY, Blackberry...

  Phone

  Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  Vũ ngọc - Mobile
  HOTLINE : 0979.913.808 - 096.9119.887

  Địa chỉ : Số 04 (Dốc cầu gỗ) - Đường Thiên Đức - Phường Vệ An - Thành Phố Bắc Ninh (Cách cổng Bến Xe TP Bắc Ninh 20 mét)

   

  vungocmobile

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh

Liên hệ - Hotline

Liên hệ - ZALO

Chat Zalo

zalo

Unlock - Online

Chat Zalo

vungoc-mobile

Đào tạo - Dạy nghề

 • Dạy nghề - Online

 Đào tạo dạy nghề trực tuyến - nâng cao tay nghề kỹ thuật viên phần mềm..

Who's Online

Hiện có 6 khách Trực tuyến

Liên Kết Website

Visitors Counter

free counters

Chia sẻ trang web này với bạn bè

cuc cong suat--karaoke chuyen nghiep


Liên hệ - Contact

  • Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  • Vũ Ngọc - Mobile
  • Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh
  • www.vungoc-mobile.com
  • TEL : (+84) 222-2821337
  • Mobile : (+84) 0979-913-808
  • Zalo : 0979-913-808
  • Skype : vungocmobile

thu mua laptop cũ hỏng

Dịch vụ mới - Service

  • Đào tạo - dạy nghề online
  • Cung cấp thiết bị sửa chữa
  • Cung cấp phần mềm sửa chữa
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Hàn Quốc
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Nhật Bản
  • Dịch vụ chuyển đổi ngôn ngữ cho điện thoại
  • Dịch vụ sửa chữa điện thoại di dộng

thu mua laptop cũ hỏng

 • Dịch vụ giải mã - mở mạng online
 • Dịch vụ nạp tiếng việt online

cuc cong suat