You are here: Home Dịch vụ Unlock Almost Japan's phone - Softbank,Docomo,Au

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Unlock Almost Japan's phone - Softbank,Docomo,Au

Email In PDF.

Softbank

Unlock - Mở mạng điện thoại Nhật bản

   Nhận giải mã - mở mạng - nạp Tiếng Việt (Tùy loại máy) tất cả các loại điện thoại sách tay mang từ nhật bản về (Máy có băng tần GSM hoặc 3G (WCDMA) là có thể sử dụng được).Có máy Unlock - Mở mạng trực tiếp, có máy phải dùng Sim ghép (Tùy model)

 

 

Danh sách tất cả các loại máy điện thoại của Nhật Bản sản xuất

===============
Softbank - CASIO
===============
- 830CA (***)
- 930CA (***)

=================================================
Softbank - Samsung - Mở mạng trực tiếp - Full Multimedia
=================================================

 • - 705SC
  - 706SC
  - 707SC
  - 707SCII
  - 708SC
  - 709SC
  - 730SC (***)
  - 731SC (***)
  - 740SC
  - 805SC (***)
  - 820SC
  - 821SC (***)
  - 830SC
 • - 840SC
  - 920SC
  - 930SC
  - 931SC
  - 940SC
 • - 941SC

=============
Softbank / Ymobile - Sharp
=============

 • - 705Sh
  - 804Sh
  - 810Sh
  - 811Sh
  - 812Sh
  - 812Shs
  - 812Sh-S2
  - 813Sh
  - 814Sh
  - 815Sh
  - 816Sh
  - 820Sh (*)
  - 821Sh (*)
  - 822Sh (*)
  - 823Sh (*)
  - 824Sh ACT
  - 824Sh ELE
  - 825Sh
  - 830Sh
  - 830Sh s
  - 831Sh
  - 831Sh KT
 • - 832Sh
 • - 832Sh s
 • - 840Sh (*)
 • - 841Sh
 • - 841Sh s
 • - 842Sh
 • - 843Sh
 • - 844Sh
 • - 845Sh
 • - 845Sh G
  - 904Sh
  - 905Sh (*)
 • - 907SH AQUOS sense3 basic
  - 910Sh (*)
  - 911Sh (*)
  - 912Sh (*)
  - 913Sh (*)
  - 913Shg (*)
  - 920Sh
  - 920Shyk
  - 921Sh (*)
  - 922Sh
  - 923Sh
  - 930Sh
  - 931Sh (***)
  - 931Sh s (***)
  - 932Sh
  - 933Sh
  - 934Sh
  - 935Sh
  - 936Sh
 • - 940Sh
 • - 941Sh
 • - 942Sh
 • - 942Sh KT
 • - 943Sh
 • - 944Sh
 • - 945Sh
 • - 945Sh G
 • - 001SH (***)
 • - 002SH
 • - 003SH
 • - 004SH (***)
 • - 004SH PJ (***)
 • - 005SH
 • - 006SH
 • - 007SH
 • - 007SH J
 • - 008SH
 • - A003SH AQUOS sense4 basic
 • - A104SH AQUOS wish
 • - A204SH AQUOS wish2
 • - A302SH AQUOS wish3

===============
Softbank - Toshiba
===============

 • - 705T
  - 803T
  - 810T
  - 811T
  - 812T
  - 813T
  - 814T (*)
  - 815T (*)
  - 815T PB (*)
  - 820T (*)
  - 821T (*)
  - 822T (*)
  - 823T (***)
  - 824T (***)
  - 830T
  - 831T (*)
  - 832T (*)
  - 904T
  - 910T
  - 911T (*)
  - 912T (*)
  - 920T (*)
  - 921T (*)
 • - Softbank X02T

=================
Softbank - Panasonic
=================

 • - 705P
  - 705PX
  - 706P
  - 810P
  - 820P
  - 821P
  - 822P
  - 823P (***)
  - 824P (***)
  - 830P
  - 831P
  - 832P
 • - 840P
 • - 841P
 • - 842P
  - 920P
  - 921P
  - 930P
  - 931P
 • - 940P
 • - 941P
 • - 942P
 • - 001P
 • - 002P
 • - 003P

=============
Softbank - Nokia
=============

 • - N73 705NK (D)
  - N95 X02NK (D)

============
Softbank - Nec
============

 • - 705N
  - 706N
 • - 740N (*)
 • - 741N (*)
  - 804N
  - 820N (***)
 • - 821N (***)
  - 821N GLA (***)
  - 830N (***)
  - 831N (***)
 • - 840N (***)
 • - 841N (***)
  - 930N
 • - 931N
 • - 940N
 • - 001N

=====================================================
Sofbank - HTC : Unlock - Giải mã trực tiếp - Không ghép Xsim)
=====================================================

 • - X01HT
  - X02HT
  - X03HT
  - X04HT (HTC Touch Diamond)
  - X05HT (HTC Touch Pro)
 • - X06HT ( HTC Desire )
 • - X06HT II (HTC Desire)
 • - 001HT ( HTC Desire HD )

============
NTT - Docomo
============

 • - F-01A
 • - F-01B
 • - F-01D
 • - F-02A (***)
 • - F-02B
  - F-03A
 • - F-03B
  - F-04A (***)
  - F-04B
 • - F-05C (*)
 • - F-06B
  - F-08A
 • - F-08B
 • - F-07B
  - F-09A
 • - F-09C
 • - F-10C
 • - F-12C
 •  
 • - HT-01A
  - HT-02A
  - HT-03A
 •  
 • - L-01A (***) (D - Unlock - Mở mạng không ghép Xsim)
  - L-01B (D)
 • - L-01D Optimus LTE
 • - L-01E Optimus G their explanation
 • - L-01F Optimus G2
  - L-02A (D)
 • - L-02D Prada
 • - L-02E Optimus LIFE
  - L-02B (D)
  - L-03A (D)
  - L-03B (D)
 • - L-03C (D)
  - L-04A (D)
 • - L-04B (D)
 • - L-04C (D) Optimus Chat
 • - L-04E Optimus G Pro
 • - L-05D Optimus It
  - L-06A (D)
 • - L-06C (D) Optimus Pad
 • - L-06D Optimus Vu
 • - L-06D JOJO
 • - L-07C (D) Optimus Bright
 • - L-10C
  - L-600i (D)
  - L-601i (D)
  - L-602i (D)
  - L-704i (D)
  - L-705i (D)
  - L-705ix (***) (D)
  - L-706ie (D)
  - L852 (D)
 •  
 • - N-01A
  - N-01B
  - N-02A
  - N-02B
  - N-03B (***)
  - N-04A (***)
 • - N-04B
  - N-05A (***)
 • - N-05B
  - N-06A
 • - N-06B
  - N-07A (***)
 • - N-07B
  - N-08A
  - N-09A
 •  
 • - P-01A
 • - P-01B
  - P-02A
  - P-02B
  - P-03A ?
  - P-03B
  - P-04A
 • - P-04B
  - P-05A
 • - P-05B
  - P-06A (***)
 • - P-06B
  - P0-7A
 • - P-07B
  - P-08A
  - P-09A
  - P-10A (***)
 •  
 • - SC-01B
 • - SC-01D Galaxy Tab 10.1 LTE
 • - SC-01C Galaxy Tab
 • - SC-01F Galaxy Note 3 (SM-900D)
 • - SC-02B (Docomo GALAXY S SC-02B)
 • - SC-02C Galaxy S II
 • - SC-02E Galaxy Note II
 • - SC-02F Galaxy J
 • - SC-03D Galaxy SII LTE
 • - SC-03E Galaxy SIII Alpha
 • - SC-04D Galaxy Nexus
 • - SC-04E Galaxy S4
 • - SC-04F Galaxy S5
 • - SC-04G Galaxy S6 Edge
 • - SC-05D Galaxy Note
 • - SC-05G Galaxy S6
 • - SC-06D Galaxy SIII
 • - SCV31 Galaxy S6 Edge
 • - SH-01A
  - SH-02A (***)
 • - SH-02B
  - SH-03A
  - SH-03B
  - SH-04A
  - SH-05A (***)
  - SH-05B (***)
  - SH-06A
  - SH-06A NERV
 • - SH-06C
  - SH-07A
 • - SH-07B
 • - SH-08A (***)
 • - SH-08B
 • - SH-09B
 • - SH-10B
 • - SH-10C
 • - SH-11C (*)
 • - SH-12C
 • - SH-13C
 • -
 • - SO-01B (Xperia)
 • - SO-01C Xperia arc
 • - SO-01D Xperia Play
 • - SO-02C Xperia acro
 • - SO-03C Xperia Ray
 •  
 • - T-01A
 • - T-01B
 • - T-01C REGZA Phone

=============
Docomo - Foma
=============

 • - D702i (*)
  - D702if (*)
  - D704i (*)
  - D705i (***)
  - D705imu (***)
  - D903i (***)
 •  
 • - F702id (*)
  - F704i (***)
  - F705i (***)
  - F706i (***)
  - F905i
  - F906i
 •  
 • - L600i (D)
  - L601i (D)
  - L602i (D)
  - L704i (D)
  - L705i (D)
  - L705ix (***) (D)
  - L706i (D)
  - L706ie
  - L852i (D)
  - L906iL
 •  
 • - M702ig (D)
  - M702is (***)
  - M2501 (*)
 •  
 • - N702id (*)
  - N702is (*)
  - N704iu (***)
  - N705i
  - N705imu (***)
  - N706i
  - N706ie (***)
  - N706ill
  - N905i
  - N906i
  - N906iL
  - N906imu
 •  
 • - NM705i
  - NM706i
 •  
 • - P702i (*)
  - P702id (*)
  - P704i (*)
  - P704iu (***)
  - P705i (***)
  - P705imu (***)
  - P706ie (***)
  - P706imu (***)
  - P905i
  - P905itv
  - P906i
 • - SH702i (*)
  - SH702id (*)
  - SH702is (*)
  - SH704i (*)
  - SH705i (***)
  - SH705iII (***)
  - SH706i
  - SH706ie (***)
  - SH706iw (***)
  - SH903i (***)
  - SH903iTV
  - SH905i
  - SH906i
 • - SO704i (*)
  - SO705i (***)
  - SO706i
  - SO707i (***)
  - SO903i
  - SO905i
  - SO906i

 ========================

 Softbank / Ymobile

========================

 • - OPPO Reno3 A
 • - OPPO Reno5 A
 • - OPPO Reno7 A
 • - OPPO A55S 5G
 • - Android One S7
 • - Android One S8
 • - Android One S9
 • - Android One S10
 • - Android One X5
 • - ZTE Libero 5G
 • - ZTE Libero 5G II
 • - ZTE A202ZT Libero 5G III
 • - Redmi 9T
 • - Motorola Moto g53y 5G

Chú ý:

(*) Only use in Japan (những máy không sử dụng được ở việt Nam)

(***) World Wing 3G - Global Roaming Service Only 3G (Máy chỉ sử dụng mạng 3G WCDMA - Có thể sử dụng các mạng 3G của Việt Nam Vinaphone, Mobifone, Viettel)

(D) Những máy giải mã - mở mạng trực tiếp (Không dùng Sim ghép - Xsim)

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh

Liên hệ - Hotline

Liên hệ - ZALO

Chat Zalo

zalo

Unlock - Online

Chat Zalo

vungoc-mobile

Đào tạo - Dạy nghề

 • Dạy nghề - Online

 Đào tạo dạy nghề trực tuyến - nâng cao tay nghề kỹ thuật viên phần mềm..

Who's Online

Hiện có 32 khách Trực tuyến

Liên Kết Website

Visitors Counter

free counters

Chia sẻ trang web này với bạn bè

cuc cong suat--karaoke chuyen nghiep


Liên hệ - Contact

  • Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  • Vũ Ngọc - Mobile
  • Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh
  • www.vungoc-mobile.com
  • TEL : (+84) 222-2821337
  • Mobile : (+84) 0979-913-808
  • Zalo : 0979-913-808
  • Skype : vungocmobile

thu mua laptop cũ hỏng

Dịch vụ mới - Service

  • Đào tạo - dạy nghề online
  • Cung cấp thiết bị sửa chữa
  • Cung cấp phần mềm sửa chữa
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Hàn Quốc
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Nhật Bản
  • Dịch vụ chuyển đổi ngôn ngữ cho điện thoại
  • Dịch vụ sửa chữa điện thoại di dộng

thu mua laptop cũ hỏng

 • Dịch vụ giải mã - mở mạng online
 • Dịch vụ nạp tiếng việt online

cuc cong suat