Nạp Tiếng Việt LG 3G (WCDMA)

In

KU385        Nạp Tiếng Việt LG-3G (WCDMA)

  Chuyển đổi ngôn ngữ sang Tiếng Việt cho máy điện thoại LG 3G (WCDMA) sách tay mang từ nước ngoài về từ lúc sản xuất ra không có Tiếng Việt.

LG Models

BLxx, CBxxx, CFxxx, GDxxx, GMxxx, GRxxx, GTxxx, GUxxx, CUxxx, HBxxx, KBxxx, KCxxx, KExxx, KFxxx, KHxxxx, KSxxx, KTxxx, KUxxx, Lxxx, TUxxx, Uxxx

 

 

 

 

  Danh sách loại máy có thể nạp Tiếng Việt

- BL20, BL20e, BL20v, BL42K

- CB630

- CU400, CU405, CU720, CU915, CU920

- CF750

- GD580

- GM630

- GR500, GR500F

- GT400, GT400GO, GT405, GT500, GT500N, GT505

- GU280, GU280F, GU282, GU285, GU285F, GU285G

- HB620, HB620T

- KB620, KB770

- KC910, KC910Qa

- KE990, KE990C, KE990D

- KF310, KF690, KF700, KF700Q, KF701, KF750, KF755, KF757, KF758

- KH1200

- KS500

- KT520, KT525

- KU250, KU310, KU311, KU380, KU385, KU450, KU800, KU830, KU950, KU990, KU990GO, KU990i, KU990iGO, KU990M, KU990MF, KU990R

- L600V

- TU720, TU750, TU915

- U250, U250C, U300, U300C, U310, U310C, U370, U370C, U450, U480, U830, U830C, U960, U970, U970C, U990, U990C

Chú ý:

    Một số máy LG 3G thuộc dòng máy cũ khi nạp "Tiếng Việt" sẽ không đủ dấu.

Máy đời mới

Máy đời cũ

Cài đặt
Danh bạ
Cấu hình
Nhắn tin
Nhật ký
Máy ảnh
Máy ghi âm
Cài đăt
Danh ba
Câu hình
Nhăn tin
Nhât ký
Máy anh
Máy ghi âm

Địa chỉ nhận máy - Nạp Tiếng Việt

                                                   Miền Bắc

1 - Vũ Ngọc - Mobile
   - Add : 635 Ngô Gia Tự - Ninh Xá - Bắc Ninh - TP Bắc Ninh
   - TEL : 0241-3821337, Mobile : 0979-913-808

                                                   
Miền Nam

1 - Vietfones - Mobile
   - Add : 58 Nguyễn Tri Phương - P6 - Q5 - TPHCM
   - TEL :

 

Chia sẻ bài viết này với bạn bè