Cung cấp nạp điện cho máy điện thoại di động hàn quốc Samsung Anycall,LG Cyon,Pantech Sky,SK,Kttech Ever.....

In

Anycall_charger

Charger For Anycall,Cyon,Sky,Ever,Sk....

SK Telecom KTF LGT
Anycall SHW-A250S SHW-A250K
SHW-A240S
SHW-A220S SHW-A220K SHW-A220L
SHW-A210S
SHW-A200S SHW-A200K
SHW-A180S
SHW-A175S
SHW-A170K
SHW-A160S
SHW-A130S SHW-A130K
SHW-A110S SHW-A110K
SPH-M8400
SCH-M830
SCH-M720 SPH-M7200
SCH-M715
SCH-M710
SCH-M620 SPH-M6200
SCH-M495
SCH-M490
SCH-M480 SPH-M4800
SPH-W9705
SPH-W9700
SCH-W960 SPH-W9600
SPH-W9500
SCH-W940
SCH-W930 SPH-W9300
SCH-W920
SCH-W910 SPH-W9100
SCH-W900 SPH-W9000 SPH-W9050
SCH-W890
SCH-W880
SPH-W8700
SCH-W860
SCH-W850 SPH-W8500
SPH-W8400
SCH-W830 SPH-W8300
SCH-W820 SPH-W8200
SPH-W7900
SCH-W780
SCH-W770 SPH-W7700
SCH-W760
SCH-W750
SCH-W740
SCH-W720
SPH-W7100
SPH-W6310
SPH-W6300
SCH-W600 SPH-W6000
SCH-W590 SPH-W5900
SCH-W580
SCH-W570 SPH-W5700
SCH-W560
SCH-W550 SPH-W5500
SPH-W5310
SPH-W5300
SPH-W5200
SCH-W510
SPH-W5000
SCH-W480
SPH-W4700
SCH-W460
SCH-W450
SCH-W420 SPH-W4200
SCH-W410 SPH-W4100
SCH-W390
SCH-W380
SCH-W360 SPH-W3600
SCH-W350 SPH-W3500
SCH-W340
SCH-W330 SPH-W3300
SCH-W320
SCH-W300 SPH-W3000
SCH-W290 SPH-W2900
SCH-W270 SPH-W2700
SPH-W2500
SCH-W240 SPH-W2400
CYON LG-SU960 LG-KU9600
LG-KU9300
LG-SU910 LG-KU9100
LG-SU900 LG-KU9000
LG-SU630 LG-KU6300
LG-SU430 LG-KU4300
LG-SU410
LG-KU3800
LG-SU210 LG-KU2100
LG-SU130
LG-SU100
LG-SH860 LG-KH8600
LG-SH810
LG-KH8600
LG-SH490
LG-SH460
LG-SH400
LG-KU4000
LG-KU1700
LG-KH8200
LG-KH4500 LG-LV7400
LG-KH3100
Motorola VE70
ZN50
ZN40
SK Telecom SK-900
SK-800
SK-700
EVER EV-F600
EV-F500
EV-F200
EV-F110
EV-W700
EV-W550
EV-W530
EV-E100
SKY IM-A600S IM-A630K
IM-A690S

 

 

Tags:

Chia sẻ bài viết này với bạn bè