Notice: Undefined variable: relatedArticlesCount in /home/vungocmo/public_html/plugins/content/tags.php on line 149

Unlock - Giải mã , mở mạng All New Samsung & Chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt

In

Samsung

Unlock - Giải mã - mở mạng - All New Samsung

- Unlock Network Locked (Mở khóa mạng)

- Unlock User code (Mở khóa người sử dụng)

- Unlock Sim lock (Khóa Sim vào máy)

- Unlock Samsung Account (Khóa tài khoản Samsung)

- Sửa lỗi - Nâng cấp phần mềm (Firmware)

- Nạp Tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GT-B2710, GT-B3210, GT-B3310, GT-B3410, GT-B3410C, GT-B3410W,GT-B5210U, GT-B5212, GT-B5310, GT-B5310U, GT-B5510, GT-B5702, GT-B6520, GT-B7300, GT-B7320, GT-B7320L, GT-B7330, GT-B7350, GT-B7610, GT-B7620, GT-B7722c, GT-B7722, GT-B7722H, GT-B7732, GT-B7732C,

- GT-C3010S, GT-C3011, GT-C3053, GT-C3200, GT-C3222,GT-C3300, GT-C3300D, GT-C3300K, GT-C3303, GT-C3303K, GT-C3212i, GT-C3500, GT-C3510, GT-C3510T, GT-C3522, GT-C3550, GT-C3560, GT-C3630, GT-C3750, GT-C3752, GT-C5010, GT-C5010E, GT-C5130, GT-C5130S, GT-C5130U, GT-C5212i, GT-C5220, GT-C5510, GT-C5510H, GT-C5510U, GT-C5530

- GT-E1101C, GT-E1070, GT-E1075, GT-E1080, GT-E1080i, GT-E1081T, GT-E1085L, GT-E1130, GT-E1130B, GT-E1150, GT-E1150i, GT-E1155L, GT-E1170, GT-E1178, GT-E1182L, GT-E1190, GT-E1195, GT-E1225F, GT-E1252, GT-E1310M, GT-E3120, GT-E2210, GT-E2210B, GT-E2210C, GT-E2120, GT-E2120B, GT-E2120C, GT-E2120L, GT-E2121B, GT-E2152, GT-E2220, GT-E2230, GT-E2232, GT-E2330, GT-E2370, GT-E2530, GT-E2550, GT-E2558, GT-E2558D

- GT-i5500, GT-i5503, GT-i5503T, GT-i5508, GT-i5700, GT-i5700E, GT-i5700R, GT-i5800, GT-5800L, GT-i5801, GT-i6220, GT-i6320C, GT-i6410, GT-i6500u, GT-i7110, GT-i7500, GT-i8000, GT-i8000C, GT-i8000H, GT-i8000N, GT-i8000L, GT-i8000U, GT-i8150, GT-i8320, GT-i8330, GT-i8510, GT-i8520, GT-i8910, GT-i8910H, GT-i9000 Galaxy S, GT-I900M, GT-i9000T, GT-i9001 Galaxy S Plus, GT-i9003, GT-i9008, GT-i9008L, GT-I9020, GT-I9023, GT-i9088, GT-i9100 Galaxy S II, GT-i9100G, GT-i9103, GT-i9108, GT-i9188, GT-i9220, GT-I9515, GT-I9515L

- GT-M2510, GT-M2513, GT-M5213C, GT-M3310, GT-M3318, GT-M3710, GT-M3710L, GT-M5600, GT-M7500, GT-M7600, GT-M7603, GT-M8800, GT-M8910, GT-M8910U

- GT-N7000 Galaxy Note

- GT-P1000, GT-P1000T, GT-P7500, GT-P7510

- GT-S3100, GT-S3310, GT-S3310i, GT-S3350M, GT-S3370, GT-S3501c, GT-S3568, GT-S3600i, GT-S3601c, GT-S3650, GT-S3650C, GT-S3653, GT-S3830U, GT-S5050, GT-S5050C, GT-S5150, GT-S5150C, GT-S5200, GT-S5200C, GT-S5230, GT-S5230C, GT-S5233, GT-S5233a, GT-S5233s, GT-S5233W, GT-S5250, GT-S5253, GT-S5330, GT-S5333, GT-S5360, GT-S5530, GT-S5550, GT-S5550C, GT-S5500U, GT-S5560, GT-S5560C, FT-S5578, GT-S5580, GT-S5600, GT-S5603, GT-S5603T, GT-S5608, GT-S5620, GT-S5628, GT-S5660M, GT-S5680C, GT-S5820, GT-S5830, GT-S5838, GT-S6700T, GT-S6703T, GT-S7070, GT-S7070C, GT-S7120, GT-S7120C, GT-S7120U, GT-S7220, GT-S7230E, GT-S7233E, GT-S7330, GT-S7350, GT-S7520U, GT-S8000, GT-S8000C, GT-S8000M, GT-S8000U, GT-S8003, GT-S8300, GT-S8300C, GT-S8500, GT-S8500C

- SC-01E, SC-01F, SC-01G Galaxy Note Edge, SC-02B, SC-02E, SC-02G Galaxy S5 Active, SC-03D, SC03E, SC-04E, SC-04F, SC-05D, SC-06D, SC-04G, SC-05G

- SCL21, SCL22, SCL23, SCL24, SCV31

 

- 705Sc, 706Sc, 707Sc, 707ScII, 708Sc, 709Sc, 730Sc, 731Sc, 740Sc, 805Sc, 820Sc, 821Sc, 830Sc, 840Sc, 920Sc, 930Sc, 931Sc, 940Sc, 941Sc

- SGH-A177, SGH-A411, SGH-A412, SGH-A501, SGH-A551, SGH-A561, SGH-A637, SGH-A657, SGH-A697, SGH-A701, SGH-A706, SGH-A707, SGH-A711, SGH-A717, SGH-A727, SGH-A736, SGH-A737, SGh-A746, SGH-A747, SGH-A766, SGH-A767, SGH-A777, SGH-A797, SGH-A801, SGH-A811, SGH-A821, SGH-A827, SGH-A836, SGH-A837, SGH-A847, SGH-A847R, SGH-A867, SGH-A877, SGH-A886, SGH-A887, SGH-A897, SGH-A927

- SGH-B2700

- SGH-E848i

- SGH-F270, SGH-F275, SGH-F275L, SGH-F330, SGH-F400, SGH-F480, SGH-F480i, SGH-F480G, SGH-F480L, SGH-F480W, SGH-F488i, SGH-F490, SGH-F700

- SGH-G400, SGH-G508, SGH-G800, SGH-G808, SGH-G810, SGH-G818E

- SGH-i450, SGH-i458, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i550W, SGH-i560, SGH-i600, SGH-i600U, SGH-i608, SGH-i617, SGH-i620, SGH-i640, SGH-i777, SGH-i857, SGH-i896, SGH-i897, SGH-i900, SGH-i907, SGH-i908, SGH-i908E, SGH-i908L, SGH-i987

- SGH-J200, SGH-J630, SGH-J750, SGH-J778, SGH-J800, SGH-J808

- SGH-L170, SGH-L288, SGH-L320, SGH-L400, SGH-L700, SGH-L708, SGH-E708E, SGH-L760, SGH-L768, SGH-L770v, SGH-L780, SGH-L810, SGH-L811, SGH-L870, SGH-L878

- SGH-M318

- SGH-P270, SGH-P910, SGH-P920, SGH-P930, SGH-P940, SGH-P960

- SGH-T249, SGH-T359, SGH-T369, SGH-T469, SGH-T469w, SGH-T479, SGH-T479B, SGH-T499, SGH-T499V, SGH-T499Y, SGH-T539, SGH-T559, SGH-T589R, SGH-T636, SGH-T639, SGH-T659, SGH-T669, SGH-T679, SGH-T679M, SGH-T746, SGH-T749, SGH-T759, SGH-T819, SGH-T849, SGH-T819, SGH-T829, SGH-T939, SGH-T959, SGH-T969

- SGH-U700, SGH-U708, SGH-U800, SGH-U900, SGH-U908, SGH-U908G

- X01B, X02BSC

- SGH-Z100, SGH-Z105, SGH-Z107, SGH-Z110, SGH-Z130, SGH-Z140, SGH-Z150, SGH-Z170, SGH-Z230, SGH-Z240, SGH-Z240E, SGH-Z248, SGH-Z300, SGH-Z308, SGH-Z310, SGH-Z360, SGH-Z370, SGH-Z400, SGH-Z500, SGH-Z510, SGH-Z540, SGH-Z548, SGH-Z560, SGH-Z620, SGH-Z630, SGH-Z650, SGH-Z710, SGH-Z720, SGH-Z720M, SGH-Z728, SGH-Z810

- SGH-ZM60, SGH-ZV10, SGH-ZV30, SGH-ZV40, SGH-ZV50, SGH-ZV60

- SCH-I509, SCH-I809

- SCH-W319

- SM-A300H, SM-A300F, SM-A500F, SM-A500H, SM-A500G, SM-A500M, SM-A700F

- SM-G800H, SM-G800F, SM-G800Y, SM-G800M, SM-G850H, SM-G850F, SM-G850FQ, SM-G850L, SM-G850K, SM-G850S, SM-G850M, SM-G850W, SM-G850Y, SM-G860P, SM-G900A, SM-G900P, SM-G900T, SM-G920A, SM-G920K, SM-G920I, SM-G920L, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920T1, SM-G920R4, SM-G920P, SM-G920V, SM-G920W8, SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G925J, SM-G925A, SM-G925F, SM-G925i, SM-G925L, SM-G925K, SM-G925T, SM-G925S, SM-G925R4, SM-G925W8, SM-G9250

- SM-N900, SM-N900A, SM-N900D (SC-01F), SM-N900J (SCL22), SM-N910A, SM-N910F, SM-N910T, SM-N910H, SM-N910C, SM-N910P, SM-N910L, SM-N910K, SM-N910S, SM-N910R4, SM-N910W8, SM-N910U, SM-N910G, SM-N910V, SM-N915F, SM-N915G, SM-N915S, SM-N915P, SM-N915T, SM-N915D (SC-01G), SM-N915J (SCL24), SM-N916L, SM-N916K, SM-N916S

- SM-T311, SM-T325, SM-T330, SM-T331, SM-T332

Tags:

Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết này với bạn bè