New Release iOS 14.5.1 Download IPSW Direct Links

In

iOS 14.5.1 IPSW Download Links:


Latest:

14.5.1 (6s):

iPhone_4.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (6s+):

iPhone_5.5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (SE):

iPhone_4.0_64bit_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (7 GSM+CDMA):

iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (7+ GSM+CDMA):

iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (7 GSM):

iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (7+ GSM):

iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (8 GSM+CDMA):

iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (8 Plus GSM+CDMA):

iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (8 GSM):

iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (8 Plus GSM):

iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (X GSM+CDMA):

iPhone10,3,iPhone10,6_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (X GSM):

iPhone10,3,iPhone10,6_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (XS):

iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone 12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (XS Max (China)):

iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone 12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (XS Max (Global)):

iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone 12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (XR):

iPhone11,8,iPhone12,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (11):

iPhone11,8,iPhone12,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (11 Pro):

iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone 12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (11 Pro Max):

iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone 12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (SE 2):

iPhone12,8_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (12 mini):

iPhone13,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (12):

iPhone13,2,iPhone13,3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (12 Pro):

iPhone13,2,iPhone13,3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (12 Pro Max):

iPhone13,4_14.5.1_18E212_Restore.ipsw


iPadOS 14.5.1 IPSW Direct Download Links:


Latest:

14.5.1 (iPad Air 2 Wi-Fi):

iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Air 2 Cellular):

iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi):

iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Mini 4 Cellular):

iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro Wi-Fi):

iPadPro_12.9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro Cellular):

iPadPro_12.9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi):

iPadPro_9.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 9.7 Cellular):

iPadPro_9.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad 5 Wi-Fi):

iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad 5 Cellular):

iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen):

iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen):

iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi):

iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 10.5 Cellular):

iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad 6 Wi-Fi):

iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad 6 Cellular):

iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5 edmedicom.com.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 11 Cellular):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 11 Cellular 1TB):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Mini 5 Wi-Fi):

iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Mini 5 Cellular):

iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Air 3 Wi-Fi):

iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Air 3 Cellular):

iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad 7 Wi-Fi):

iPad_Educational_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad 7 Cellular):

iPad_Educational_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen):

iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad 8 Wi-Fi):

iPad_Educational_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad 8 Cellular):

iPad_Educational_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Air 4 Wi-Fi):

iPad_Fall_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 (iPad Air 4 Cellular):

iPad_Fall_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 ():

iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 ():

iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 ():

iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 ():

iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw

14.5.1 ():

iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E21 2_Restore.ipsw

14.5.1 ():

iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E21 2_Restore.ipsw

14.5.1 ():

iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E21 2_Restore.ipsw

14.5.1 ():

iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E21 2_Restore.ipsw

Tags:

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 5 2021 02:00 )