ROM Official OPPO A83 (2018) Unlock - Unbrick - Remove Show Mode

In

ROM Factory for Repair - Unbrick fix treo Logo OPPO A83 (2018) CPH1729(3GB) /CPH1827 (2GB), Unlock Passcode, Pattern Lock, Remove Show Mode (Demo Mode) with DownloadTool_EXP_P_V1804.46

ROM A83 (2018) Download Here :

2G M6763E_11_A.21_180923_a82c3dab
3G M6763C_11_A.21_180922_a82c3dab

a83

Tags:

Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết này với bạn bè